Carlos Leite

Anted do treino C4 e depois do treino mais #carbo, #proteina e #vitaminas.
#protein #vitamin #salad #pasta #chicken #wine #health #postworkout #workout #preworkout #c4extreme #treinar #malhar #saudavel #saude  (em Academia ômega 3)

Anted do treino C4 e depois do treino mais #carbo, #proteina e #vitaminas.
#protein #vitamin #salad #pasta #chicken #wine #health #postworkout #workout #preworkout #c4extreme #treinar #malhar #saudavel #saude (em Academia ômega 3)

  1. carlosleitedesignerfotografo posted this